ANLAM YAŞAM BAŞARISI

ANLAM YAŞAM BAŞARISI PROGRAMI

Anlam Yaşam Başarısı Programı, Anlam okullarında anasınıfından liseye kadar öğrenim gören bütün öğrencilerin katılabileceği bir programıdır. Programının amacı öğrencilerimizi, kendi hayatlarında, yaşadıkları toplumda ve dünyada bir fark yaratmalarını sağlayacak yaşam becerileri ile donatmaktır.


1. YETENEK VE BECERİ EĞİTİMİ

Yetenek, bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, beceri ise elinden iş gelme durumu, bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneğidir.

Bu eğitimle amacımız, öğrencilerde, öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi ve yaşama aktarılması tasarlanan kabiliyetleri ortaya çıkarmak ve buna uygun eğitimler vermektir. Öğrencilerimizin sanat, spor ve kültürel ilgi ve yetenekleri doğrultusunda etkinlikler yapmaktayız.

Okulumuzda öğrencilerimizle yetenek ve beceri eğitimi ile ilgili birçok etkinlikler yapılmaktadır.

Prof. Dr. Selahattin Öğülmüş’ün yönetiminde Ben Sorun Çözebilirim (BSÇ) çalışması ile öğrencilerimizin karşılaştığı sorunlarla baş etmesi hedeflenmektedir.

Münazaralar, okunan kitapların değerlendirilmesi ile eleştirel düşünme becerisi, yazarlık atölyesi ile yaratıcı düşünme becerisi, roboskop kulübü ile bilgi teknolojilerini kullanma becerisi, kitap okumalar ve tiyatro oyunları ile Türkçeyi güzel kullanma becerisi, engelli öğrencilerin okuduğu okulları ziyaret ile empati becerisi geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Anlam Yaşam Başarısı

Anlam Yaşam Başarısı

2. SPOR VE SAĞLIKLI YAŞAM EĞİTİMİ

Öğrencilerimizin sağlıklı yaşaması ve davranış kazanması bedensel gelişimi ile yakından ilgilidir.

Spor ve sağlıklı yaşam eğitimi birçok fiziksel gelişim içermektedir. Fiziksel gelişim; bedenin ağırlıkça artması ve boyca uzaması yanında, bedeni oluşturan tüm alt sistemlerin de büyümesi ve olgunlaşmasını içeren bir gelişim alanıdır.

Çocuğun fiziksel gelişiminin sağlıklı olabilmesi için yeterli ve dengeli beslenmeye, düzenli uyku ve dinlenmeye, temizlik ve hastalıklardan korunmaya, açık hava ve bedensel aktivitelere ihtiyacı vardır.

Spor ve Sağlıklı Yaşam Eğitimi, öğrencilerimizin, her zaman formda olmanın zevkini yaşamalarını ve fiziksel kapasitelerini artırmalarını sağlar. Onların zorluklarla başa çıkmayı öğrenmesini, başarı hissini tatmalarını, kendine güvenmelerini, ömür boyu devam edilebilecek bir ilgi alanı kazanmalarını ve başarmak için mücadele etme becerilerini geliştirmelerini sağlar.

Öğrencilerimiz, beden eğitimi derslerinde ve Anlam spor kulübünde çeşitli spor aktiviteleri yapmaktadır. Basketbol, futbol, voleybol, dart, yüzme, okçuluk, atletizm, jimnastik, orientering, koşu, bale, modern dans, salon dansları, latin dansları, folklor, badminton, tenis, squash, masa tenisi gibi fiziksel aktiviteler yapılmaktadır.

3. SOSYAL SORUMLULUK EĞİTİMİ

Öğrencilerin; kendilerine, ailelerine, çevrelerine ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş bireyler olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarıdır.

Amacımız, Toplumda bireylerin birbirlerine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak gönüllü yardımın önemini göstermeyi ve öğrencileri çevredeki insanlara ve topluma sosyal hizmette bulunmaya özendirmektir.

Öğrencilerimiz, Sosyal Sorumluluk Eğitiminde bazı çalışmalar yaparlar. Yaşlı, fiziksel veya zihinsel engellilere alışverişlerinde, bahçe işlerinde ya da diğer ev işlerinde periyodik ziyaretlerle yardımcı olurlar. Okullarının ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar yaparlar. Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç-gereç ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlerler. Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olurlar. Toplumda Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yaparlar. Toplum ve trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yaparlar. Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırır, erozyonla mücadele ederler. Yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini koruyup yetiştirmek için çalışmalar yaparlar. Oyuncak kardeşliği etkinliği ile oyuncaklarını imkanı yeterli olmayan kardeşleri ile paylaşırlar. Çocuklara masal okurlar.

Bu etkinlikler öğrencilerimizin, kişisel gelişimlerine katkıda bulunur. Diğer insanların ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olur. Güvenme ve güvenilme duygusunu geliştirir. Öğrencilerimiz, zayıf ve güçlü yönlerini tanır, özgüvenleri artar, önyargılardan ve yersiz korkulardan kurtulurlar. Etkinliklerimiz, toplumda olumlu bir etki yaratır, çocuklarımızın sorumluluk almasını sağlar.

Anlam Yaşam Başarısı

Anlam Yaşam Başarısı

4.MACERA VE KEŞİF EĞİTİMİ

Macera, baştan geçen ilginç olay veya olaylar zinciri, serüvendir.

Keşif, ortaya çıkarma, bir olay veya durumun oluş nedenlerini anlayabilmek için yerinde inceleme yapmadır.

Öğrencilerimizin doğuştan getirdikleri ve kendi yaş grubunda ön planda olan macera ve keşif duygularını desteklemek amacıyla etkinlikler yaparız.

Doğa kamplarında veya okulda kurulan kamplarda konaklama yaparız. Okul çevresinde kurduğumuz bahçelerde bazı bitki ve meyveler yetiştirmeleri için ortamlar hazırlarız.

Bu program; öğrencilerin özgüven duygularını arttırarak, takım çalışması ve işbirliği becerisi kazandırmayı; ayrıca macera ve keşif ruhunu geliştirerek çevreye ve doğaya saygı duymayı öğretmeyi amaçlamaktadır.

Bu etkinlikler, öğrencilerimizin farklı bir ortamda bir amaç için maceraya atılarak değişik deneyimler kazanmalarını sağlayacaktır. Takım çalışmasını, kendine güveni, azimli olmayı ve koordineli çalışmayı öğretir, doğayı ve çevreyi tanımalarını ve onu korumanın önemini anlamalarını sağlarız. Doğa ve doğa sorunlarına karşı farkındalık ve duyarlılık oluşturur, doğa ve doğanın işleyişi ile ilgili temel bilgi ve anlayışı geliştiririz. Öğrencilerimizin sorumluluk almalarını sağlar, bir işi tek başına başarabilme olgusunu geliştiririz. Yalnız başına hayat ile nasıl mücadele edebileceğini kavramalarını sağlar, liderlik becerilerini geliştiririz.