MİSYON & VİZYON

Vizyonumuz

MİSYONUMUZ

 • Kendine ve çevresine saygılı
 • Özgüven sahibi,
 • iletişimi güçlü
 • Sorumluluklarının farkında olan
 • Geçmişi ile geleceği arsında köprü olan
 • Yaşadığı çağın farkında
 • Anadilini iyi kullanan, en az bir yabancı dili öğrenmiş
 • Değerleri olan ve değerlerine sahip çıkan
 • Kişilik bütünlüğü olan, tutarlı
 • Derslerinde ve sınavlarda başarılı
 • Sanatla ve sporla uğraşan ve bilimsel çalışmalar yapan
 • Sağlıklı beslenen ve spor yapan
 • Bilgili, bilgiyi özümseyen, yeteneklerinin farkında olan
 • Yaratıcı ve girişimci
 • Toplumsal duyarlılığı olan
 • Düşüncelerini özgürce ifade edebilen
 • Sorun çözme becerisine sahip
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş değerlerini özümsemiş Atatürk’ün ilkelerine bağlı
 • Aklı ve vicdanı hür insanlar yetiştirmek.

Vizyonumuz

VİZYON

 • “Özel Okul” denilince ilk akla gelen okul olmak.