MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimiz, 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında Keçiören’de Özel Anlam Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ile eğitim hayatına başlamıştır.2013-2014 Eğitim Öğretim Yılında Özel Etlik Anlam Anadolu Sağlık Meslek Lisesi ve Niğde Anlam Anadolu Sağlık Meslek Liseleri bu zincire eklenmiştir.

2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan bir değişiklik ile meslek lisesi düzeyinde eğitim veren bütün orta öğretim kurumları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çatısı altında toplanmıştır. Bu değişiklik sonrası daha önce Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde yer alan bütün bölümler kapatılarak yerine Hemşire Yardımcılığı, Ebe Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği olarak üç yeni bölümde eğitim ve öğretim verilmeye başlanmıştır. Bu yasal düzenleme sonrasında Anlam Okulları Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği bölümlerinde eğitim verilmeye başlanmıştır.

Hemşire Yardımcılığı;
Bireyleri, hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.Hemşire Yardımcılığı programında; toplumun her kesimindeki kişilerin bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan sağlığının bozulması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle hasta bakım hizmetlerinin uygulanması, takip edilmesi, değerlendirilmesi ile sağlık eğitimi konularında eğitim verilmektedir. Öğrencilere 9. sınıftan başlamak üzere ortak derslerle birlikte Hemşirelik dersleri teorik ve uygulamalı olarak verilir.

Sağlık Bakım Teknisyenliği;
Toplumdaki bireylerin bedenen, ruhen kazaya uğraması veya hastalanması halinde, tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle ilk yardım ve acil bakım hizmetlerini uygulayan, hasta, yaralı ya da kazazedenin sağlık merkezlerine ulaştırılmasını sağlayan, Sağlık Bakanlığı’nca tescil edilmiş bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur.Sağlık bakım teknisyenliği dalında; Aseptik tekniklerine uygun çalışma, enfeksiyon hastalıklarına karşı önlem alma, sistem hastalıklarını tanıma, sağlık psikolojisi, yenidoğan ve çocuk sağlığını koruma, mesleki temel uygulamalar ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Mesleki ve Akademik Olanaklar;
Hemşire yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği bölümlerinden mezun olan öğrenciler, üniversitelerin ön lisans programlarına TYT’de 150 puan barajını aştıkları takdirde yerleşebilirler. Ayrıca 180 puan barajını geçerek üniversitedeki lisans (4 yıllık) programlarına yerleşebilirler.

2 yıllık ön lisans programlarını (alanlarının devamı niteliğindeki programlar) tercih etmeleri durumunda ek puan alırlar. Böylece diğer alan mezunlarına göre avantajlı olurlar. Ayrıca 2 yıllık ön lisans programını başarıyla bitirenler 4 yıllık lisansa geçmek için öngörülen koşulları yerine getirdikleri takdirde lisans programının 3. ve 4. yıllarından itibaren üniversite eğitimlerine devam ederek 4 yıllık lisans mezunu olurlar.

Anlam Okulları Kampüslerinde eğitimlerini tamamladıktan sonra sağlık alanı dışında üniversite hayatına devam etmek isteyen ve Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği İngilizce Öğretmenliği alanlarına yerleşen öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizin üniversite eğitimine devam edebilmesi için okul ve meslek eğitiminin yanında üniversiteye hazırlık kurslarımızda ciddiyetle sürdürülmektedir.

Ayrıca sağlık hizmetleri alanında tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu donanımda sağlık personeli yetiştirebilmek için öğrencilerimizi özellikle 11. Ve 12. sınıfta Erasmus + projelerine yönlendirerek onlara yurt dışı deneyim kazandırmayı önemsiyoruz.